torstai 15. syyskuuta 2016

Tohmajärvi-gate

 Riikka ja  Päivi virittämässä kuvauskalustoa Salmilammella. Kuva Juuso Koskinen, Museovirasto.

Salmilammen pohjassa lepää mm. lautan jäännökset. Kuva Päivi Jantunen, Museovirasto.

Karhunpäiseksi toteemipaaluksi raportoitu puunrunko on selkeästi työstetty, mutta se kuitenkin liittyy alueen metsätöihin todennäköisimmin kuin uskonnollisiin rituaaleihin.  Salmilammessa on useampia samanlaisia puunrunkoja, joiden ikä on edelleen arvoitus. Puun vierellä Riikka Alvik ja Päivi Jantunen. Kuva Juuso Koskinen, Museovirasto.
SEURAA VIRALLINEN TIEDOTE
15.9.2016
 Tohmajärven vedenalainen mysteeri ei vielä ratkennut
Museoviraston meriarkeologit tarkastivat tällä viikolla Tohmajärven Salmilammesta ja Sirrilammesta tehdyt vedenalaiset löydöt, joiden on puunäytteiden ajoitustulosten perusteella oletettu olevan jopa noin 2500 vuotta vanhoja. Nyt tehdyissä tutkimuksissa todettiin, että lammissa on varsin paljon jälkiä ihmistoiminnasta. Ne ovat silmämääräisiin havaintoihin ja paikallisilta saatuihin tietoihin perustuen eri-ikäisiä ja pitkän ajan kuluessa kertyneitä. Osassa puisista rakenteista on selkeästi sahan jälkiä, joten ne ovat todennäköisesti melko nuoria. Tarkastuksessa havaittiin myös sukeltajien aiemmin löytämä ruuhi sekä lautaksi tulkittu rakenne, jotka ovat mielenkiintoisia alueen käytön historian kannalta.
Lammet ovat varsin vaikuttavia harjujen ympäröimiä suppalampia, joiden rannat ovat hyvin matalia ja upottavia ja jotka syvenevät varsin jyrkästi. Kelluvat turvelautat vaikuttavat luontaisilta, mutta niiden välille asetetut riu’ut ovat todennäköisesti ihmisten asettamia. Sahattujen puunrunkojen seassa on runsaasti lampeen kaatuneita puita, joiden oksat ovat kuluneet hyvin teräviksi ja tekevät sukeltamisesta haastavaa. Kaikki havaitut jäänteet ovat puuta, ainoastaan sammalikkoon unohtuneessa puuveneessä on havaittavissa rautanauloja. Tämän limisaumaisen puuveneen päälle on aikojen kuluessa kasvanut sammalkerros.
Vihje johdatti löytöpaikan jäljille
Museovirasto sai vuonna 2012 Helsingin Urheilusukeltajilta ilmoituksen Tohmajärvellä sijaitsevasta Salmilammen löytöpaikasta. Tuolloin löytäjäryhmä raportoi vihjetiedon perusteella paikantamansa yksipuisen ruuhen. Lammessa oli runsaasti myös erilaista puumateriaalia, joka vaikutti jääneen paikoilleen ihmisen toiminnan seurauksena. Löytäjäryhmän Kai Kaartinen kertoi Museovirastolle havainneensa lammessa myös mahdollisen karhunpäisen toteemipaalun, kelluvia saaria ja kalapadoksi tulkitun rakenteen. Museovirasto myönsi löytäjille tutkimusluvan vuonna 2015.
Elokuussa 2016 Tohmajärvi nousi otsikoihin, kun helsinkiläinen sukellusseura H2O avusti löytäjiä lampien kartoittamisessa meriarkeologi Harry Alopaeuksen johdolla. Löytäjäryhmä oli tehnyt Salmilammesta ja sen läheisestä Sirrilammesta useita kiinnostavia havaintoja, joita elokuussa videokuvattiin ja mallinnettiin.
Ajoitusnäytteiden ikäeroa ei ole vielä pystytty selventämään
Myös löytäjäryhmän ottamien ajoitusnäytteiden tulokset valmistuivat Uppsalan yliopistosta. Oletetusta kalapadosta ajoitettiin kaksi puunäytettä, mutta tulokset olivat ristiriitaiset. Ensimmäinen puunäyte oli 2471 +/- 28 vuotta ja toinen näyte 185 +/- 26 vuotta. Toistaiseksi ajoitusnäytteiden ikäeroa ei ole pystytty selventämään ja sen vuoksi Museovirasto päätti tehdä tarkastusmatkan Tohmajärvelle.
Museovirasto teki tarkastusmatkan 13.-15.9.2016. Kenttätöihin osallistuivat vedenalaiseen arkeologiaan erikoistunut työryhmä intendentti Riikka Alvik ja apulaistutkija Päivi Jantunen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen vedenalaisen kulttuuriperinnön suojelusta vastaava intendentti Sallamaria Tikkanen ja esihistoriallisiin suolöytöihin erikoistuva museoharjoittelija Juuso Koskinen.

Seuraa epävirallinen vuodatus:
Olin kovin innoissani lähdössä Tohmajärvelle, mutta pääsin vain Pasilaan asti jonne ajoimme poimimaan Riikkaa junalta. Siellä Riikka ja Päivi yhteistuumin lempeästi totesivat että nyt Minna lekuriin ja jos olet terve, voit tulla junalla perässä. No en ollut terve, poskiontelot vaivasivat ja lääkäri määräsi lepoa. Niinpä olen tyytynyt seuraamaan tiimiläisten seikkailuja pääkonttorilta käsin. Kun yksi on joukosta poissa, nousee toisten työmäärä ja jostain sitten tingitään- nyt kentältä ei ole ehditty kirjoittamaan blogia. Ehkä saamme ensi viikolla Riikan ja Päivin avautumaan lisää Tohmajärvi-Gatesta, kiinnostava se on edelleen :-)
Minna
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti